ჰორმონები

“ჰორმონები წარმოადგენენ ორგანიზმის ქიმიურ მესენჯერებს, რომლებიც გამომუშავდება ენდოკრინული ჯირკვლების მიერ; ეს მძლავრი ნივთიერებები შემდგომში მოძრაობენ სისხლში და აწვდიან ინფორმაციას ქსოვილებსა და ორგანოებს იმის შესახებ, თუ რა უნდა გააკეთონ. ისინი მონაწილეობენ ორგანიზმის მრავალი ძირითადი ფუნქციის, მათ შორის მეტაბოლიზმისა და რეპროდუქციიული პროცესების, რეგულირებაში.
გარკვეული ჰორმონების ზედმეტმა ან ძალიან მცირე რაოდენობამ (ჰორმონული დისბალანსი) შეიძლება გავლენა იქონიოს თქვენს ჯანმრთელობაზე. ჰორმონების დონე იცვლება ასაკთან ერთად, გარკვეული ცვლილებები აღინიშნება დღის განმავლობაშიც. ტესტები ჰორმონებზე ძირითადად გამოიყენება ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის შეფასებისა და ჰორმონალურ დისბალანსთან ასოცირებული დაავადებების დიაგნოსტიკისათვის.

Showing 1–16 of 55 results