აღჭურვილობა

ლაბორატორიული აღჭურვილობა

ყველა კვლევა, რომელიც  ტარდება “სინევო საქართველო”-ს ლაბორატორიებში წარმოებს უმაღლესი ხარისხის თანამედროვე სამედიცინო აპარატებზე მაღალკვალიფიციური სამედიცინო პერსონალი, მკაცრი მეთვალყურეობის ქვეშ.

სინევო საქართველოს ლაბორატორია აღჭურვილია ისეთი თანამედროვე სამედიცინო ტექნოლოგიებით, რომელსაც ანალოგი არ აქვს ქვეყნის მაშტაბით:

 

Cobas e411, Roche diagnostics (Germany, Switzerland)

  • დახურული ანალიტიკური სისტემის მქონე ლაბორატორიული დანადგარი, რომელიც  კლინიკური, ბიოქიმიური და იმუნური ანალიზების კონსოლიდაციისა და ერთიანპლატფორმაში განთავსების საშუალებას იძლევა მხოლოდ ერთი სამედიცინო მასალის საფუძველზე.                       
  • კომპლექსური და მაღლი წარამდობის მქონე სამედიცინო აპარატი (100-ზე მეტი ანალიზი საათში).

Cobas С 311, Roche diagnostics (Germany, Switzerland)

 
  • Cobas c311 წარმოადგენს ავტომატურ ანალიზატორს პროგრამული უზრუნველყოფით, ბიოქიმიური და სხვა ფართო ანალიტიკური სპექტრით.  
  • გამოიყენება In vitro დიაგნოსტიკის, როგორც რაოდენობრივი ასევე ხარისხობრივი მეთოდები. 

Cobas C111 (Germany, Switzerland)

C111

Cobas b221  and b121 Roche diagnostics (Germany, Switzerland)

Cobas U411 Roche diagnostics (Germany, Switzerland)

wdwfff

ანალიზაოტორები ჰემატოლოგიისთვის

80550 3740245

Sysmex xs 1000i and Sysmex xs 500i, (Japan)

შარდის ანალიზატორები

URISY 1100

ჰემოსტაზის ანალიზტორი

stago start41 e1436300312144

 თითოეული ტექნოლოგიური პროცესი გადის დეტალურ შემოწმებას, რაც უზრუნველყოფს ლაბორატორიული ანალიზის საუკეთეს ხარისხსსინევოს ერთიან სისტემასთან დაკავშირებული მოწყობილობები ავტომატურ რეჟიმში იღბებენ გადაყწვეტილებას კონკრეტული ეგზემპლარის შტრიხ კოდზე მითითებული ინფორმაციით და საბოლოო პასუხს გადასცემენ ლაბორატორიის მონაცემთა ბაზას. ასევე აღსანიშნავია რომ, “სინევო საქართველო” იყენებს მხოლოდ Roche-ს ფირმის რეაგენტებს, რომელიც  საუკეთესოა სამედიცინო-ლაბორატორიულ სფეროში.

dsahdshah
Scroll Up