ლოჯისტიკა

ბიოლოგიური მასალის უსაფრთხო და ოპერატიული მიწოდებისთვის კომპანია “სინევო“ იყენებს საკუთარ ავტოპარკს, რაც პაციენტებს საშუალებას აძლევს ისარგებლონ ლაბორატორიული მომსახურებით, ადგილმდებარეობის მიხედვით უახლოეს ლაბორატორიულ ცენტრებში და მიიღონ კვლევის შედეგები უმოკლეს დროში.
  მანქანების და კონტეინერის სურათები.
პაციენტების ბიომასალის ტრანსპორტირება ხდება სპეციალიზირებული ჩანთა-კონტეინერებით, რაც გამორიცხავს აღებული მასალის დაზიანებას ტრანსპორტირებისას.
lab tests at home 2
Scroll Up