სიმსივნური მარკერები

“სიმსივნური მარკერები წარმოადგენენ ნივთიერებებს, რომლებიც გამომუშავდება სიმსივნური უჯრედების ან ნორმალური უჯრედების მიერ ორგანიზმში სიმსივნის საპასუხოდ. ზოგიერთი სიმსივნური მარკერი სპეციფიურია კიბოს ერთი ტიპისთვის, სხვები კი გვხვდება კიბოს რამდენიმე სახეობაში. ტესტები ყველაზე ხშირად კეთდება პაციენტებში, დადასტურებული სიმსივნის დიაგნოზით.
სიმსივნური მარკერების განსაზღვრა ხდება კიბოს სხვა ქსოვილებში გავრცელებისა და დაავადების მიმდინარეობის შეფასების, პროგნოზის განსაზღვრის და მკურნალობის მონიტორინგის მიზნით, ასევე მაღალი რისკის მქონე პაციენტებში, პირადი და ოჯახური ანამნეზის გათვალისწინებით.

Showing 1–16 of 26 results