ბაქტერიოლოგია (საჭიროებისამებრ ანტიბიოტიკოგრამით*)

ბაქტერიოლოგიური ტესტები გამოიყენება კონკრეტული ბაქტერიების დეტექციისათვის ამა თუ იმ საკვლევ მასალაში (ორგანიზმის სითხეები, ქსოვილები, ნაცხები, შარდი, განავალი და ა.შ) და ბაქტერიული დაავადებების დიაგნოსტიკისათვის. აღნიშნული კვლევები სწავლობს ბაქტერიებს, რომლებიც იწვევენ ადამიანის მნიშვნელოვან ინფექციებს, მათ შორის უჯრედშიდა და უჯრედგარე ბაქტერიულ პათოგენებს. გარდა ამისა, კვლევები მოიცავს კონკრეტული ანტიბიოტიკებისადმი რეზისტენტული ბაქტერიების გამოვლენას ანტიბიოტიკოგრამით. ანტიბიოტიკოგრამა იქმნება საჭიროებისამებრ, ბაქტერიების და ლაბორატორიული გამოკვლევის შემდეგ.

Showing 1–16 of 29 results