ჭრილობიდან აღებული მასალის ბაქტერიოლოგიური გამოკვლევა

დამატებითი ინფორმაცია

პასუხის დრო (სამუშაო დღე) | Time to results

4

ანალიზის შესრულების ლოკაცია | Where is performed

Georgia

67.50

0/5 (0 Reviews)
Call Now Button