ინფექციური დაავადებები

ტესტები გამოიყენება ინფექციური დაავადებების დიაგნოსტიკისათვის. ინფექციური დაავადებები გამოწვეულია მიკრორგანიზმებით, როგორიცაა ვირუსები, ბაქტერიები, სოკოები და პარაზიტები. კვლევებით ძირითადად ხდება როგორც უშუალოდ მიკროორგანიზმების დეტექცია და მათი ანტიგენების განსაზღვრა ამა თუ იმ საკვლევ მასალაში, ასევე მათი საწინააღმდეგო ანტისხეულების განსაზღვრით დაავადების დიაგნოსტიკა და ინფექციური პროცესის მიმდინარეობის შეფასება და მონიტორინგი. ინფექციურ დაავადებებს მიეკუთვნება გრიპი, ტუბერკულოზი (ტუბერკულოზი), ჰეპატიტები, წითელა, წითურა და სხვა.

Showing 1–16 of 144 results