Anti Mullerian Hormone (AMH) /ანტიმიულერის ჰორმონი

დამატებითი ინფორმაცია

პასუხის დრო (სამუშაო დღე) | Time to results

1-2

ანალიზის შესრულების ლოკაცია | Where is performed

Georgia

190.00

ზოგადი ინფორმაცია:

AMH არის ჰორმონი, რომელსაც მამაკაცებში გამოიმუშავებს სათესლეების სტეროლის უჯრედებში (ნაყოფის განვითარების პერიოდში და დაბადების შემდეგ) და ქალებში საკვერცხეების გრანულოზას უჯრედები (მხოლოდ დაბადების შემდეგ). AMH– ის ერთ – ერთი მთავარი ფუნქციაა ემბრიონში სქესის დიფერენცირების უზრუნველყოფა, კერძოდ, ქალის რეპროდუქციული ორგანოების განვითარების შეფერხება, ჩანასახებიდან, რომელსაც უწოდებენ მიულერის სადინარს (აქედან გამომდინარეა ჰორმონის სახელი).

ცნობილია, რომ განვითარების 5-6 კვირამდე ნაყოფს აქვს რეპროდუქციული ორგანოების, როგორც მდედრობითი (მიულერის სადინარი), ისე მამრობითი (ვოლფის სადინარი) ჩანასახები.

AMH-ი, რომელიც სინთეზირდება სტეროლის უჯრედების მიერ 6-7 კვირიდან, უზრუნველყოფს ქალის რეპროდუქციული ორგანოების განვითარების შეფერხებას და მამრობითი სქესის განვითარებას.

თუ ნაყოფს აქვს AMH-ის ან მისი რეცეპტორის გენის მუტაცია, მაშინ მდედრობითი სასქესო ორგანოების განვითარების შეფერხება არ ხდება და ნაყოფს ერთდროულად უვითარდება ორივე სქესის რეპროდუქციული ორგანოები. ამ დროს დაბადებისას პატარას აქვს მამრობითი ტიპის პირველადი სასქესო ნიშნები და პათოლოგიაზე ეჭვის მიტანა შეუძლებელია. თუმცა, მომავალში ეს ხდება მამაკაცის უნაყოფობის ერთ-ერთი მიზეზი.

მდედრობითი სქესის ნაყოფში AMH-ის სინთეზი არ ხდება, რაც განსაზღვრავს AMH- ის დონის გენდერულ განსხვავებებს: დაბადებისას – ვაჟებში ეს დონე მაღალია, გოგონებში – თითქმის არ განისაზღვრება. ეს საშუალებას გვაძლევს გამოიყენოთ AMH-ი, ბავშვის სქესის საეჭვო შემთხვევებში და დავადგინოთ სასქესო ორგანოების განვითარების დარღვევების მიზეზები.

გარდა ამისა, ვაჟებში, AMH-ი უზრუნველყოფს სათესლეების სათესლე პარკში ჩაშვების ფიზიოლოგიურ პროცესს, ასე რომ, მისმა არაადეკვატურმა სინთეზმა შეიძლება გამოიწვიოს კრიპტორხიზმის განვითარება. ამ დროს მკურნალობის ტაქტიკის დასადგენად , რათა განისაზღვროს ქირურგიული მკურნალობის მიზანშეწონილობა – აუცილებელია დიფერენციალური დიაგნოზი კრიპტორხიზმსა და ანორქიას შორის. ამ შემთხვევაში ოპტიმალური ტესტია AMH- ის დონის ანალიზი, რომელიც განისაზღვრება მხოლოდ კრიპტორხიზმის შემთხვევაში.

ბავშვობაში, AMH-ის დონის დინამიკას ვაჟებსა და გოგოებში აქვს დიამეტრალურად საპირისპირო მიმართულება – ვაჟებში, პუბერტატული პერიოდის დადგომისას თანდათანობითი ქვეითდება, გოგონებში, პირიქით, იზრდება. ეს საშუალებას იძლევა გამოვიყენოთ AMH-ის ტესტი პუბერტატის პათოლოგიის დიაგნოზისთვის. (ნაადრევი ან დაგვიანებული).

ზრდასრულ ასაკში, AMH-ი მამაკაცებში უზრუნველყოფს ანდროგენების სინთეზს და სპერმატოგენეზს. AMH–ის დაბალი დონე აღინიშნება არაობსტრუქციული აზოოსპერმიის დროს. ეს საშუალებას იძლევა AMH-ი ტესტი გამოვიყენოთ დიფერენციალური დიაგნოზისთვის, ობსტრუქციულ და არაობსტრუქციულ აზოოსპერმიას შორის, მამაკაცის უნაყოფობის მიზეზების დასადგენად.

ქალებში, დაწყებული პუბერტატული ასაკიდან, AMH სინთეზი ხდება მუდმივად ფოლიკულების გრანულოზას უჯრედებში, მენსტრუალური ციკლის დღის მიუხედავად. AMH-ის სინთეზის ინტენსივობა ყველაზე ზუსტად ასახავს საკვერცხეების რეზერვს და ქალის რეპროდუქციულ შესაძლებლობებს.

ასაკთან ერთად ფოლიკულების საერთო რაოდენობა მცირდება და AMH– ის დონე ქვეითდება, მენოპაუზის დადგომის დროს კი აღარ განისაზღვრება. დღემდე, AMH-ის დონის დადგენა აღიარებულია, როგორც ყველაზე ოპტიმალური ტესტი საკვერცხის რეზრევის შეფასებისა და მენოპაუზის პროგნოზირების მიზნით.

AMH– ის ფიზიოლოგიური მნიშვნელობა ქალებში მოიცავს ფოლიკულის მომწიფების რეგულირებას, დომინანტური ფოლიკულის წარმოქმნას, სხვა პირველადი ფოლიკულების ზრდის შეფერხებას FSH– ს მიმართ მგრძნობელობის შემცირებით.

AMH-ის დონის განსაზღვრა ფართოდ გამოიყენება რეპროდუქტოლოგიაში, უნაყოფობის მიზეზების დასადგენად (ოვულატორული რეზერვის შემცირება), შვილოსნობის დაგეგმვის დროს (AMH დონის დაქვეითება ფერტილობის შემცირებაზე მიუთითებს), მენოპაუზის დაწყების პროგნოზირებისთვის, უნაყოფო წყვილების მართვისას IVF მეთოდებზე გადასვლის აუცილებლობის განსაზღვრისას, IVF მეთოდის არჩევისთვის (თუ AMH– ის დონე მნიშვნელოვნად დაბალია, რეკომენდებულია დონორის ოციტები). გარდა ამისა, ამ ტესტის გამოყენება საშუალებას იძლევა გაკეთდეს სტიმულირების ციკლების ეფექტურობისა და საკვერცხის ჰიპერსტიმულაციის სინდრომის განვითარების პროგნოზი , რაც საშუალებას გვაძლევს განვსაზღვროთ მართვის ყველაზე ეფექტური პროგრამა.

იმის გათვალისწინებით, რომ AMH სინთეზირდება გრანულოზას უჯრედებში, მისი დონის ზრდა (ხშირად ათობით ასჯერ) შეინიშნება საკვერცხეების კიბოს გრანულოზა-უჯრედოვანი ფორმების დროს, რომლებიც საკვერცხის კიბოს ყველა ფორმის

3-5% -ს შეადგენს.

ეს საშუალებას იძლევა ქალებში საკვერცხეების სიმსივნის გამოკვლევის საწყისი ეტაპზე, გამოიყენოთ AMH-ის ტესტი, სიმსივნის სხვა მარკერებთან ერთად, გრანულოზა-უჯრედებოვანი კიბოს გამოსავლენად,ასევე თერაპიის ეფექტურობისა და რეციდივის პროგნოზის მონიტორინგის დროს.

ეს მარკერი განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია მენოპაუზის დროს, როდესაც მისი დონე ნორმაში პრაქტიკულად ნულია და AMH-ის დონის ნებისმიერი ზრდა მიუთითებს სიმსივნური პროცესის არსებობაზე.

როდის ჩავიტაროთ ტესტი ?

საკვერცხის რეზერვის მარკერი (ქალებში), მენოპაუზის პროგნოზი. გრანულოზა-უჯრედოვანი საკვერცხის კიბოს მარკერი. სათესლეების ფუნქციის მარკერი (მამაკაცებში)

პედიატრიაში: სქესის განსაზღვრა, პუბერტატის დარღვევები (ნაადრევი / დაგვიანებული), კრიპტორხიზმისა და ანორქიის დიფერენციალური დიაგნოზი, ვაჟებში სათესლე ქსოვილის არსებობის შეფასება.

ქალებში: უნაყოფობის მიზეზების იდენტიფიცირება; საკვერცხის რეზერვის შეფასება; საკვერცხის ჰიპერესტიმულირების სინდრომის რისკის შეფასება; პოლიკისტოზური საკვერცხეების სინდრომი; საკვერცხის წარმონაქმნები (გრანულოზას უჯრედების კიბოს მარკერი); გრანულოზა-უჯრედოვანი საკვერცხის კიბოს მკურნალობისა და რეციდივის ეფექტურობის მონიტორინგი; მენოპაუზის პროგნოზი; საკვერცხის რეზრევის დაქვეითების გამორიცხვა FSH– ის მოსაზღვრე და მომატებული დონით; ჩანაცვლებითი ჰორმონოთერაპიის დანიშვნის ვადის განსაზღვრა; საკვერცხის რეზერვების კონტროლი საკვერცხეებზე ოპერაციამდე და მის შემდეგ, ავტოტრანსპლანტაციის შემდეგ, ქიმიოთერაპია.

მამაკაცებში: უნაყოფობის მიზეზების დადგენა

როგორ მოვემზადოთ ტესტის გასაკეთებლად?

ანალიზის გასაკეთებლად საჭიროა ვენური სისხლი. სასურველია პაციენტი იყოს უზმოდ.

შედეგების შესაძლო ინტერპრეტაცია:

AMH-ის დონის მომატება:

ქალები:

 • პოლიკისტოზური საკვერცხეების სინდრომი.
 • საკვერცხის გრანულოზაუჯრედოვანი კიბო
 • ნაადრევი სქესობრივი მომწიფება

მამაკაცები:

 • დაგვიანებული პუბერტატი;
 • კრიპტორხიზმი;
 • სერტოლის უჯრედების სიმსივნე

AMH-ის დონის დაქვეითება:

ქალები:

 • დაგვიანებული პუბერტატი;
 • საკვერცხის რეზერვის დაქვეითება;
 • პერი- და მენოპაუზის დროს;
 • ქირურგიული მენოპაუზა.

მამაკაცები:

 • მიულერის სადინრების პერსისტენციის სინდრომი;
 • ანორხია ; გონადების განუვითერაბლობა;
 • ნაადრევი პუბერტატი.

0/5 (0 Reviews)
English EN Georgian KA Russian RU
Scroll Up