სპეციფიური ცილები

ცილები ორგანიზმში ქმნიან უჯრედების სტრუქტურას, ფერმენტებსა და ჰორმონებს, რომლებიც არეგულირებენ სხეულის ფუნქციებს; ისინი მონაწილეობენ მთელს ორგანიზმში საკვები ნივთიერებებისა და წამლების ტრანსპორტირებასა და ორგანიზმიდან მეტაბოლური ნარჩენების ელიმინაციაში და ასევე, უზრუნველყოფენ ორგანიზმის დაცვას ინფექციებისგან. პროტეინების გამოკვლევა უზრუნველყოფს ფართო კლინიკური მნიშვნელობისა და ხელმისაწვდომობის უნიკალურ კომბინაციას. ამგვარად, პროტეინების გამოვლენას და ანალიზს აქვს უზარმაზარი დიაგნოსტიკური პოტენციალი. სპეციფიური ცილები წარმოადგენენ ღირებულ მარკერებს სხვადასხვა დაავადებისთვის, მათ შორის მიკრობული ინფექციების, ანთებითი პასუხის, გულის დაავადებების განვითარების რისკის განსაზღვრისა და კიბოსთვისაც კი.

Showing 1–16 of 108 results