ანემიის ტესტები

ანემიის ტესტები, რომლებიც გამოიყენება ანემიის დიაგნოსტიკისათვის და შეიძლება მათი ჩატარება მაშინ, როდესაც საეჭვოა სისხლში წითელი უჯრედებისა და ჰემოგლობინის რაოდენობა და ხარისხი, როდესაც სახეზეა ანემიის სიმპტომები – ანემიის ტიპიდან გამომდინარე (ანემიის მიზეზი შეიძლება იყოს სხვადასხვა) ან არსებობს ფაქტორები, რომლებიც იწვევენ მის გამოვლენას.

Showing all 5 results