კორონავირუსის (SARS-CoV-2) ანტიგენის სწრაფი ტესტი ნერწყვით

დამატებითი ინფორმაცია

ანალიზის შესრულების ლოკაცია | Where is performed

Georgia

პასუხის დრო (სამუშაო დღე) | Time to results

1

35.00

ზოგადი ინფორმაცია:

VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag  სწრაფი ტესტი ნერწყვით წარმოადგენს ქრომატოგრაფიულ იმუნოანალიზს, რომელიც გამოიყენება SARS-CoV-2-ის ნუკლეოკაფსიდის პროტეინის ანტიგენის სწრაფი, ხარისხობრივი გამოვლენისთვის ადამიანის ნერწყვში.

VivaDiagTM SARS-CoV-2 Ag ნერწყვის სწრაფი ტესტის  მგრძნობელობა –  98,26%,  სპეციფიურობა >99,99%,  კლინიკური სიზუსტე –  99,50%.

ანალიზისთვის საჭირო დრო – 15 წუთი.

 ტესტი განკუთვნილია:

  • კლინიკური ლაბორატორიებისთვის ადგილზე ტესტირებისთვის.
  • ტესტი არ არის განკუთვნილი სახლში ტესტირებისთვის.

გარდა გუდაურის და სტეფანწმინდის ფილიალებისა , მოცემული ფასი მოქმედებს “სინევოს” ყველა ფილიალში. 

როდის ჩავიტაროთ ტესტი ?

  • ორგანიზმში SARS-CoV-2 ვირუსის არსებობის დასადგენად.
  • მწვავე რესპირატორული ინფექციის/პნევმონიის სიმპტომების გამოვლენის პირველი დღიდან.
  • COVID-19-ის უსიმპტომო მიმდინარეობაზე ეჭვის შემთხვევაში COVID-19-ით დაავადებულ პაციენტთან კონტაქტის შემდეგ (კონტაქტიდან 1-დან მე-14 დღემდე).
  • SARS-CoV-2 ვირუსზე მასობრივი ტესტირება.

როგორ მოვემზადოთ ტესტის გასაკეთებლად?

არ მიიღოთ საკვები და სასმელი,  არ დაღეჭოთ საღეჭი რეზინი და არ მოწიოთ თამბაქო ტესტირებამდე მინიმუმ 10 წუთის განმავლობაში.

ტესტირებისთვის საჭიროა პაციენტის ნერწყვი.

ტესტირება შესაძლებელია დღის ნებისმიერ დროს, “სინევოს” სამუშაო საათების გათვალისწინებით,შემდეგ ლაბორატორიულ ცენტრებში:

შედეგების შესაძლო ინტერპრეტაცია:

დადებითი შედეგი: გამოჩნდება საკონტროლო ხაზი C და სატესტო ხაზი T.

უარყოფითი შედეგი: ჩნდება მხოლოდ საკონტროლო ხაზი C, სატესტო ხაზის (T) გარეშე.

გაურკვეველი (არასანდო) შედეგი:  საკონტროლო ხაზი C არ ჩანს, რაც მიუთითებს, რომ ტესტი არასწორია, არ აქვს მნიშვნელობა სატესტო ხაზი T გამოჩნდება თუ არა.

 

დიაგნოსტიკური შეზღუდვები:

  • SARS-CoV-2 ანტიგენის ტესტის შედეგები არ უნდა იქნას გამოყენებული, როგორც ერთადერთი საფუძველი SARS-CoV-2 ინფექციის დიაგნოსტის, გამორიცხვის ან ინფექციის სტატუსის შეფასებისათვის.
  • უარყოფითი შედეგი არ გამორიცხავს SARS-CoV-2 ინფექციას, განსაკუთრებით იმ პაციენტების შემთხვევაში, ვისაც კონტაქტი ჰქონდა ვირუსით ინფიცირებულ პირთან. ასეთ პაციენტებში მიზანშეწონილია დამატებითი მოლეუკულური დიაგნოსტიკა და/ან CT კვლევა ინფექციის გამორიცხვის მიზნით.
  • დადებითი შედეგები შეიძლება გამოწვეული იყოს არსებული SARS-კორონავირუსის ინფექციით. ამ შემთხვევაში სასურველია დამატებითი მოლეკულური დიაგნოსტიკა და/ან CT კვლევა ტესტის შედეგის დასადასტურებლად.
4.1/5 (8 Reviews)
English EN Georgian KA Russian RU
Call Now Button