კოვიდ-19 | ტესტები

ტესტები კოვიდ-19-ზე – ნიმუშების ანალიზი მიმდინარე ან წარსულში არსებული ინფექციის შესაფასებლად. ტესტების ერთი ნაწილი აღმოაჩენს ვირუსს (ანტიგენის და პჯრ ტესტები), მეორე ნაწილი კი – ინფექციის საპასუხოდ წარმოქმნილ ანტისხეულებს. მოლეკულური ტესტები გამოიყენება ვირუსის არსებობის დასადასტურებლად ინდივიდუალურ შემთხვევებში, ანტისხეულების ტესტები (სეროლოგიური იმუნოანალიზი) კი აჩვენებს, გადატანილი აქვს თუ არა ინდივიდს ინფექცია, ისინი ნაკლებად სასარგებლოა მიმდინარე ინფექციის დიაგნოსტიკისთვის, რადგან ანტისხეულები შეიძლება არ გამომუშავდეს ინფექციის შემდეგ რამდენიმე კვირის განმავლობაში.

Showing all 7 results