შარდის ბიოქიმია

შარდის ბიოქიმიური ტესტების მიზანია შარდის ბიოქიმიური შემადგენლობის შეფასება და შარდში ელექტროლიტების, ცილების, ცხიმების, ნახშირწყლების, აზოტშემცველი პროდუქტებისა და სხვა ნივთიერებათა განსაზღვრა. ტესტები გამოიყენება ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის შეფასების და დაავადებათა დიაგნოსტიკის, პროგრესირების მონიტორინგის და მკურნალობის მონიტორინგის მიზნით.

Showing 1–16 of 36 results