პრენატალური დიაგნოსტიკა

პრენატალური დიაგნოსტიკური ტესტირება გულისხმობს ნაყოფის ტესტირებას დაბადებამდე (პრენატალურად), რათა დადგინდეს აქვს თუ არა ნაყოფს გარკვეული დარღვევები, მათ შორის გარკვეული მემკვიდრეობითი ან სპონტანური გენეტიკური დარღვევები. კატეგორია მოიცავს ისეთ ახალი თაობის არაინვაზიურ პრენატალურ ტესტებს როგორიცაა VERAgene და VERACITY და ტესტებს, რომელთა ჩატარებაც ყველა ორსულისთვისაა რეკომენდებული ორსულობის ვადის გათვალისწინებით.

Showing all 7 results