მძიმე მეტალების განსაზღვრა

მძიმე მეტალების განსაზღვრის ტესტების მეშვეობით განისაზღვრება სისხლში პოტენციურად მავნე მეტალების დონე. მძიმე მეტალები ბუნებრივად გვხვდება გარემოში, გარკვეულ საკვებში, წამლებსა და წყალშიც კი. ისინი შეიძლება მოხვდნენ თქვენს ორგანიზმში სხვადასხვა გზით – შესუნთქვით, საკვებით ან კანიდან შეწოვის გზით. თუ თქვენს ორგანიზმში მოხვდება დიდი რაოდენობით მძიმე მეტალი, შეიძლება განვითარდეს მეტალით მოწამვლა, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ჯანმრთელობის სერიოზული პრობლემები (ორგანოების დაზიანება, ქცევის, აზროვნებისა და მეხსიერების ცვლილებები). სპეციფიური სიმპტომები და ის, თუ როგორ იმოქმედებს ის თქვენზე, დამოკიდებულია მეტალის ტიპზე და მის რაოდენობაზე თქვენს ორგანიზმში.

Showing 1–16 of 40 results