მოლეკულური ბიოლოგია (პჯრ)

მოლეკულური ბიოლოგიის ტესტები ემსახურებიან პჯრ კვლევით დაავადებათა დიაგნოსტიკას. პჯრ – პოლიმერაზული ჯაჭვური რეაქცია გამოიყენება გენეტიკური დაავადებების კვლევისა და დიაგნოსტიკისათვის და ორგანიზმში კონკრეტული ბაქტერიის ან ვირუსის დეტექციისთვის. თუ ორგანიზმში არის პათოგენი, მისი დნმ-ის უბნების ამფლიპიკაცია (გადამრავლება) კლევისათვის შესაძლებელია სისხლიდან ან ქსოვილიდან აღებული მასალიდან.

Showing 1–16 of 48 results