ჰისტოპათოლოგია

ჰისტოპათოლოგიური ტესტების მიზანია ქსოვილების გამოკვლევა და მათთან დაკავშირებული დაავადებების დიაგნოსტიკა და შესწავლა. ჰისტოპათლოგიური კვლევა გულისხმობს მიკროსკოპის ქვეშ ქსოვილების და/ან უჯრედების გულდასმით გამოკვლევას და უჯრედებში არსებული ცვლილებების დეტექციას, რითაც შემდგომში აიხსნება პაციენტის ამა თუ იმ დაავადების მიზეზი. ტესტების მეშვეობით, კანის, ღვიძლის, თირკმლების ან სხვა ორგანოს ქსოვილის მცირე ნაწილის გამოკვლევით (ბიოფსია) სხვადასხვა დაავადების დიაგნოსტიკაა (მათ შორის კიბოს) შესაძლებელი..

Showing all 10 results