ჰემატოლოგია

ჰემატოლოგიური ტესტების მიზანია სისხლისა და სისხლის დარღვევების შესწავლა. ჰემატოლოგიურ ტესტებს მიმართავენ ჯანმრთელობის ზოგადი მდგომარეობის შეფასების, დაავადებათა დიაგნოსტიკის, პროგრესირების მონიტორინგის და მკურნალობის მონიტორინგის მიზნით. აღნიშნული ტესტები გვეხმარება ისეთი დაავადებების დიაგნოსტიკაში, როგორიცაა ანემია, ინფექციები, ანთებითი პროცესები, ჰემოფილია, სისხლის შედედების დარღვევები და ლეიკემია.

Showing all 7 results