მიკროსკოპია

მიკროსკოპიული კვლევების მეშვეობით ხდება თვალით უხილავი ცვლილებების აღმოჩენა ორგანიზმში (ნაცხების, ნახველის და ნატიური მასალების გამოკვლევის მეშვეობით). მიკროსკოპია გულისხმობს ძალიან მცირე ზომის ობიექტების და ცვლილებების გადიდებულ ვიზუალურ გამოკვლევას, როგორიცაა ნაწილაკები ან ბაქტერიები, ან ფიზიკური მახასიათებლები მოლეკულურ დონეზე, რომელიც შეუიარაღებელი თვალით არ ჩანს.

Showing all 5 results