გენეტიკური ტესტები

გენეტიკური ტესტები გამოიყენება გენეტიკური დარღვევებისა და დაავადებების დიაგნოსტიკისათვის. გენეტიკური კვლევა წარმოადგენს უჯრედების ან ქსოვილების კვლევის პროცესს გენებში, ქრომოსომებსა და სპეციფიურ პროტეინებში ცვლილებების დეტექციისათვის, რაც შეიძლება იყოს დაავადების ან დარღვევის ნიშანი, როგორიცაა მაგალითად კიბო. ეს ცვლილებები ასევე შეიძლება იყოს ნიშანი იმისა, რომ ადამიანს აქვს კონკრეტული დაავადების ან მდგომარეობის განვითარების რისკი, წინასწარგანწყობა.

Showing 1–16 of 25 results