გულ-სისხლძარღვთა დაავადებები

გულის დაავადება წარმოადგენს ერთ-ერთ მოწინავე სამედიცინო პრობლემას, რომლის ადრეული დიაგნოსტიკა მაშინ, როცა მისი მკურნალობა და მართვა უფრო მარტივია, სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. კატეგორიაში შემავალი ტესტები დაგეხმარებათ გულის დაავადებების დიაგნოსტიკაში, გულ-სისხლძარღვთა სისტემის პრობლემების იდენტიფიცირებასა და უკვე არსებული დაავადების მიმდინარეობისა და მკურნალობის მონიტორინგში. თითოეული ტესტის ჩატარება რეკომენდებულია თქვენი სიმპტომების (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რისკის ფაქტორებისა და სამედიცინო ისტორიის საფუძველზე.

Showing all 2 results