ნევროლოგია

ნერვული სისტემა არის რთული, დახვეწილი სისტემა, რომელიც არეგულირებს და კოორდინაციას უწევს სხეულის აქტივობებს. მას აქვს ორი ძირითადი განყოფილება: ცენტრალური ნერვული სისტემა: ტვინი და ზურგის ტვინი.

Call Now Button