ფარისებრი ჯირკვლის ფუნქციური პროფილები

პროფილი  ფასი პასუხის დრო (სამუშაო დღე)** ანალიზის შესრულების ლოკაცია *****
Profile Thyroid Hormones I ((Thyroid gland screening profile)/თირეოიდული ჰორმონების პროფილი I (ფარისებრი ჯირკვლის სკრინინგის პროფილი) 49 1-2

g l

Thyroid Hormones Profile II (Thyroid gland advanced screening Profile) / თირეოიდული ჰორმონების პროფილიII (ფარისებრი ჯირკვლის გაფართოებული სკრინინგის პროფილი) 69 1-2

europe flag

Full Thyroid profile (Diagnostic Profile)/სრული თირეოიდული პროფილი (დიაგნოსტიკური პროფილი) 115 1-2

g l

English EN Georgian KA Russian RU
Scroll Up