ანტინეიტროფილური ანტისხეულები (c-ANCA, p-ANCA, a-ANCA)

დამატებითი ინფორმაცია

პასუხის დრო (სამუშაო დღე) | Time to results

14

ანალიზის შესრულების ლოკაცია | Where is performed

EU

110.00

Call Now Button