დაგვირეკეთ

2393-833 ან 2394-065

 ანალიზები სახლში გამოძახებით
 

 სინევო საქართველო გთავაზობთ ანალიზების გაკეთებას ბინაზე გამოძახებით თბილისის ნებისმიერ უბანში და ასევე თბილისის შემოგარენში.
ადგილზე თქვენ იხდით ანალიზის ღირებულებას და სახლში გამოძახების თანხას.
გამოძახება ხდება სამუშაო დღეებში 8:30-17:00 საათამდე და ასევე შაბათს - 9:00-14:00 მდე.
 
 
სინევო საქართველო გთავაზობთ:
 
 პაციენტი ვალდებულია წარადგინოს პირადობის მოწმობა, სადაზღვევო ბარათი, ასევე ექიმის ფასდაკლების ფურცელი ასეთით სარგებლობის შემთხვევაში და სრული საკონტაქტო ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის ჩათვლით.
ჩვენთან ტელეფონით პასუხები არ გაიცემა!
პასხუსი მიღება შესაძლებელი ადგილზე, ნებიმიერ ფილიაში მისვლით ან ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით.
 
   


 

  ნებისმიერ გამოკვლევას, მათ შორის - ლაბორატორიულსაც, თავისი სპეციფიკა აქვს. შესაბამისად, თითოეული ანალიზის ჩაბარებისას ყურადღება უნდა მიექცეს ბიოლოგიური მასალის შეგროვებისა და შენახვის წესებს, ლაბორატორიაში მიტანის ვადას და სხვა თავისებურებებს. იმისთვის, რომ გამოკვლევის შედეგი სათუო არ გახდეს, აუცილებელია ჰიგიენისა და სხვა სავალდებულო წესების დაცვა, ზოგჯერ - ამა თუ იმ მედიკამენტის მიღების შეწყვეტა, საკვები რაციონიდან ზოგიერთი პროდუქტის გამორიცხვა, უზმოდ ყოფნა და სხვა დეტალების გათვალისწინება, შესაბამისად სხვადასხვა სახის ანალიზების აღების წესებთან დაკავშირებით და პრეანალიტიკურ ინსტრუქციების შესახებ დამატებითი ინფორმაციის მისაღებად გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ ჩვენს საინფორმაციო ხაზზე.
 
 

+995 2 39 38 33